Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

W dniu 20 sierpnia 2020 r. została zawarta Umowa DZPR.IK.432.4.7.2020 pomiędzy Województwem Lubelskim, którego realizatorem Projektu jest ROPS w Lublinie a Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora MOPR w Lublinie, w wyniku której Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie otrzymał grant na wspieranie działań jednostki w walce…

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status