Klub Seniora

Klub Seniora działający przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II funkcjonuje od 2012 roku.

W latach 2019-2022 oferta była prowadzona w ramach projektu „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” [umowa nr 56/RPLU.11.02.00-06-0065/18-00 z dnia 26 czerwca 2018 r.] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

obrazek
obrazek

Działania skierowane są do wszystkich osób w wieku emerytalnym zamieszkujących w naszym mieście. Klub skupia starsze osoby, które chcą aktywnie i interesująco spędzić czas oraz spotkać się z osobami w podobnym wieku.

Celem funkcjonowania Klubu jest poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób starszych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a ich tematyka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska osób starszych.

Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach organizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II np. spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe.

Do podstawowych zadań Klubu należy:

  • prowadzenie różnorodnych form życia kulturalno- oświatowego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie,
  • organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej,
  • organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno- oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków,
  • rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie np. pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi,
  • tworzenie warunków ułatwiających integrację międzypokoleniową,
  • organizowanie uroczystości związanych z obchodami świąt okolicznościowych, spotkań literacko muzycznych i innych,
  • organizowanie wyjść do teatru, kina, na inne imprezy kulturalne,
  • promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań osób w wieku senioralnym.

Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status