Mieszkania chronione

   Mieszkania chronione przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, rozpoczęły swoją działalność od 1 kwietnia 2011 r. Placówka działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.

   Mieszkania chronione są placówką stacjonarną przeznaczoną dla 39 osób zamieszkujących na terenie miasta Lublin, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Osobami tymi są w szczególności osoby korzystające ze wsparcia, w postaci uczestnictwa w środowiskowym domu samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej lub zakładzie aktywizacji zawodowej, dla których pobyt w mieszkaniach stanowić ma etap w procesie trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej.

   Mieszkania chronione znajdują się w segmencie „B” budynku Domu Pomocy Społecznej. Zlokalizowane są na trzech kondygnacjach o łącznej liczbie miejsc 39 dla kobiet i mężczyzn.

   Łączna liczba mieszkań – 18, w tym 3 mieszkania trzy pokojowe i 15 mieszkań dwu pokojowych. Każde mieszkanie posiada: umeblowany pokój dzienny, sypialnię, łazienkę, kuchnię wyposażoną w meble, zlewozmywak, kuchenkę elektryczną, okap. Mieszkańcy mają prawo doposażyć mieszkanie po wcześniejszych uzgodnieniach z personelem.

   Głównym działaniem mieszkań chronionych jest realizacja Programu Usamodzielniania lub Wspierania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, który umożliwi stopniowe osiąganie satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania, jak również zapewnienie potrzeb życiowych mieszkańców w dalszym procesie ich zdrowienia.

   Wsparcie oferowane mieszkańcom mieszkań chronionych koncentruje się na przywracaniu umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym ich celem, jest wyrobienie u mieszkańców umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, aktywizacji zawodowej, racjonalnego gospodarowania budżetem własnym, a także samokontroli stanu zdrowia i kondycji psychicznej. Cele te realizowane są poprzez prowadzone treningi; lekowy, budżetowy, porządkowy, kulinarny, organizacji czasu wolnego, w tym w formie grupowej tj. zajęcia sportowe, rozwoju osobistego, kulinarne, filmowe. Mieszkania chronione współpracują z organizacjami udzielającymi wsparcia osobom niepełnosprawnych.

 

 Warunki przyjęcia  

Osoba ubiegająca się o skierowanie do mieszkań chronionych, mieszkaniec miasta Lublin, bądź jej opiekun, powinna złożyć wniosek w sekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Pracownicy socjalni udzielą wszelkich informacji, pomogą w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzą wywiad środowiskowy.

Decyzja kierująca na pobyt w mieszkaniu chronionym wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny i ustalany jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. (miesięczna odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą dochodu osoby korzystającej ze wsparcia, a kwotą kryterium dochodowego).

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status