Dom Pomocy Społecznej

Lorem ipsum dolor sit amet pellentesque

Responsive Design

Lorem ipsum dolor sit

Unlimited Colors

Lorem ipsum dolor sit

Clean Code

Lorem ipsum dolor sit

eCommerce Ready

Lorem ipsum dolor sit

O Nas

Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Ametystowej 22. Placówka mieści się w nowoczesnym budynku położonym w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, w malowniczej okolicy na osiedlu Czuby. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, składa się z dwóch segmentów. W części A znajduje się Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 48 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Natomiast w części B funkcjonują prowadzone przez Dom mieszkania chronione, przeznaczone dla 39 osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym standardem. Umożliwiamy mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewniamy warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, dbamy również o utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem lokalnym. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym, współpracując z personelem, mają natomiast możliwość przygotowania się do samodzielnego życia lub uzyskania wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przy naszym Domu funkcjonuje również Klub Seniora dla osób starszych ze środowiska lokalnego, który oferuje różnorodne formy zajęć (muzyczne, ruchowe, rozwoju osobistego i artystyczne), umożliwia udział w wydarzeniach kulturalnych oraz stanowi miejsce spotkań dla środowiska seniorów. Drzwi naszego Domu są zawsze otwarte dla Wolontariuszy - osób które chcą dzielić się swoim czasem i obecnością z naszymi mieszkańcami. Szczegółowe informację mogą Państwo uzyskać, wybierając właściwy dział w menu naszej strony

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut ipsum mauris. Fusce condimentum mollis eros vitae facilisis. Praesent gravida dignissim felis, id sagittis mauris rutrum non. Nullam pretium id sem ut hendrerit.

Easy to Use

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut ipsum mauris. Fusce condimentum mollis eros vitae facilisis.

Works Everywhere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut ipsum mauris. Fusce condimentum mollis eros vitae facilisis.

Great Performance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut ipsum mauris. Fusce condimentum mollis eros vitae facilisis.

Clean Code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut ipsum mauris. Fusce condimentum mollis eros vitae facilisis.

Services

Zapraszamy do Klubu Seniora

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się 3 razy w tygodniu,  obejmują: terapię kulinarną, arteterapię, muzykoterapię, zajęcia usprawniające i integracyjne. Dzięki udziałowi w Klubie Seniora można stać się bardziej aktywnym społecznie, nawiązać nowe znajomości, korzystać z wzajemnej pomocy, nie czuć się samotnym, dbać o własny rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne. Rekrutacja…

Projekt „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

W dniu 20 sierpnia 2020 r. została zawarta Umowa DZPR.IK.432.4.7.2020 pomiędzy Województwem Lubelskim, którego realizatorem Projektu jest ROPS w Lublinie a Gminą Lublin reprezentowaną przez Dyrektora MOPR w Lublinie, w wyniku której Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie otrzymał grant na wspieranie działań jednostki w walce…

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pięlęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Wartość grantu: 19 674,84 zł Środki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów…

Poszukujemy terapeutów i animatora do Klubu Seniora w ramach projektu pn. „LUBInclusiON ……”

Serdecznie zapraszamy do składania ofert jako odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone na Bazie Konkurencyjności. Poszukujemy animatora Klubu Seniora https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57985 oraz terapeutów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57972 w ramach realizowanego projektu pn. „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w…

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status