„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pięlęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Wartość grantu: 19 674,84 zł Środki przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów…

Zapraszamy do Klubu Seniora

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się 3 razy w tygodniu,  obejmują: terapię kulinarną, arteterapię, muzykoterapię, zajęcia usprawniające i integracyjne. Dzięki udziałowi w Klubie Seniora można stać się bardziej aktywnym społecznie, nawiązać nowe znajomości, korzystać z wzajemnej pomocy, nie czuć się samotnym, dbać o własny rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne. Rekrutacja…

Poszukujemy terapeutów i animatora do Klubu Seniora w ramach projektu pn. „LUBInclusiON ……”

Serdecznie zapraszamy do składania ofert jako odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone na Bazie Konkurencyjności. Poszukujemy animatora Klubu Seniora https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57985 oraz terapeutów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57972 w ramach realizowanego projektu pn. „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w…

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status