OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie „LUBInclusiON„­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”, realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi…

KLUB SENIORA ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy seniorów do uczestnictwa w Klubie Seniora, który zostanie otwarty w styczniu 2019 roku Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie „LUBInclusiON ­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status