Zapraszamy do Klubu Seniora

Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się 3 razy w tygodniu,  obejmują: terapię kulinarną, arteterapię, muzykoterapię, zajęcia usprawniające i integracyjne.

Dzięki udziałowi w Klubie Seniora można stać się bardziej aktywnym społecznie, nawiązać nowe znajomości, korzystać z wzajemnej pomocy, nie czuć się samotnym, dbać o własny rozwój, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona w trybie ciągłym.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. !!

Klub Seniora działa w ramach projektu „LUBInclusiON ­ działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” realizowanym na terenie miasta Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 814665588 wew. 17

Projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

obrazek

Accessibility
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status